Gabriela Salamanca

Investigadora de la vida i tots els seus racons. Apassionada de la dansa, la música i el llen-guatge ancestral que ho interconnecta, investigo a través d'ells camins a la trobada de la pròpia veritat i coherència. La trobada amb la meva dansa i el meu cos creatiu i el seu desenvolupament terapèutic m'ha portat a desenvolupar el meu propi camí d'acompanyament als processos vitals. Formada en psicologia, en diverses disciplines de dansa i moviment terapèutic i, des de fa un parell d'anys, desenvolupant-també com Dj i facilitadora de sessions de Ecstatic Dance.

   · https://www.instagram.com/gabriela_dansalavida
   · https://www.facebook.com/DansaLaVida-1481762082102285

La proposta del seu taller, que tancarà el Festival és un ECSTATIC DANCE!!!!

Què és un Ecstàtic Dance? La Gabriela, la D’j punxarà música, i ens guiarà la saviesa del nos-tre cos i del nostre moviment, navegant per diversos ritmes i propostes musicals per desper-tar la nostra autèntica dansa i expandir-nos a través del moviment lliure i la saviesa dels nos-tres cossos.
Hi ha unes “regles” o “pautes” molt senzilles:
- Ballar descalç
- Comunicació NO verbal (no ens comuniquem amb paraules)

Entre totxs es va creant un espai segur on expressar, alliberar i connectar amb un@ ma-teix@ i amb els altres, a través de la música i el moviment. I així, deixem anar, anem jugant, descansant, celebrant, descobrint i creant infinites possibilitats de connexió i èxtasi. Ecstatic Dance Ecstatic Dance es una experiencia para dejarnos guiar por la sabiduría de nuestro cuerpo y de nuestro movimiento. Navegando por diversos ritmos y propuestas musicales que nos llevan a despertar a nuestra auténtica danza y expandirnos a través del movimiento libre y la sabiduría de nuestros cuerpos Con unas sencillas pautas que sostienen el espacio: - Bailamos descalzxs -No nos comunicamos verbalmente Entre tod@s creamos un espacio seguro donde expresar, liberar y conectar con un@ mism@ y con los demás a través de la música y el movimiento. Y así, soltamos, jugamos, descansamos,celebramos, descubrimos y creamos infinitas posibilidades de conexión y éxtasis.